Od 8 czerwca zmiany w rozkładach jazdy autobusów 29, 45, 294 i 655

Od 8 czerwca 2020 r. Związek Transportu Metropolitalnego wprowadza tymczasowe zmiany rozkładów jazdy linii autobusowych nr. 29, 45, 294 i 655, w związku z Rozporządzeniem Ministra Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. z poźn. zmianami, wprowadzającymi nowe zasady przemieszczania się komunikacją publiczną, poprzez ograniczenie maksymalnej liczby pasażerów w pojazdach oraz obserwowanym utrzymywaniem się zmniejszonego popytu na przejazdy komunikacją miejską na wybranych ciągach komunikacyjnych.

Rozkłady jazdy zakładają wprowadzenie następujących zmian w dni robocze:

Linia 29: wprowadzenie rozkładu jazdy obowiązującego w wakacje,
Linia 45: zmniejszenie liczby kursów o 2 w dni robocze, w soboty i niedziele zawieszenie ostatniego kursu z Łazisk i w przeciwnym kierunku skrócenie ostatniego kursu z Katowic do Mikołowa,
Linia 294: zmniejszenie liczby kursów o 2 w dni robocze, w soboty i niedziele zmniejszenie liczby kursów o 1,
Linia 655: wprowadzenie rozkładu jazdy obowiązującego w wakacje.

wielkość czcionki