Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu mikołowskiego

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA, DORADCY, MEDIATORA? SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO!

Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, masz problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji na terenie powiatu mikołowskiego.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu (32) 32 48 143 w godzinach od 08:00 do 15:00, bądź mailowo pod adresem: npp@mikolowski.pl. Możesz także zapisać się przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Darmowa pomoc prawna przysługuje każdemu, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy, a także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

W obecnym czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja są udzielana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie ma też potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy.

Dla mieszkańców powiatu mikołowskiego sporządzono listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dzięki której osoby poszukujące wsparcia z różnego zakresu mogą odnaleźć właściwą instytucję.

Szczegółowe informacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie: https://mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/ oraz na stronach internetowych wszystkich gmin należących do powiatu.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa do pobrania (plik: LISTA JEDNOSTEK NPO – aktualizacja 2021).

LISTA JEDNOSTEK NPO

wielkość czcionki