Nabór członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert

ZARZĄDZENIE NR 511/1572/22
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zarządzenie – nabór osób na członków komisji konkursowych