Projekty UE 2021-2027

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Miasto Łaziska Górne uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych
i jednostkach podległych” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa 10 jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne, w tym Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, poprzez wzmacnianie odporności zasobów informatycznych oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania incydentów i reagowania na nie.

Efektem wszystkich działań będzie uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej poprzez realizację zadań obejmujących:

  • obszar organizacyjny: Audyt i wdrożenie SZBI
  • obszar kompetencyjny: Szkolenia z cyberbezpieczeństwa budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry IT w zakresie stosowanych i planowanych do zastosowania środków bezpieczeństwa
  • obszar techniczny: Zakup i wdrożenie elementów infrastruktury informatycznej.

 

Wszystkie przewidziane etapy projektu zakończą się do kwietnia 2026 r.

 

Koszt realizacji całości projektu 944 434,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków UE (76,50 %) – 722 492,35 zł,
  • dofinansowanie z Budżetu Państwa (13,50 %) – 127 498,65 zł.
  • wkład własny Miasta Łaziska Górne (10,00 %) – 94 443,03 zł.