Fotowoltaika

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”

Wartość całkowita projektu: 3 455 019,77 zł

Koszty kwalifikowane: 3 447 017,98 zł

Dofinansowanie ogółem: 3 274 667,08 zł

Instrukcja wypełniania Oświadczenia o ilości wyprodukowanej w poprzedzającym roku kalendarzowym energii elektrycznej (załącznik nr 4 umowy).

Zgodnie z §7 ust. 1 umowy o powierzenie grantu …… Grantobiorca zobowiązany jest do corocznego wypełnienia i przekazania oświadczenia o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej (załącznik nr 4 do Umowy). Oświadczenie powinno wskazywać stan na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Wypełnione oświadczenie należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną na adres mailowy:  ) do końca lutego.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypełnienia pkt. 4, 5 i 6 oświadczenia informujemy:

W pkt. 4 „Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację OZE w poprzedzającym roku kalendarzowym” wpisujemy z inwertera roczną wartość wskazującą roczną ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

W pkt. 5 „Ilość energii elektrycznej zużytej w poprzedzającym roku kalendarzowym” wpisujemy wynik następującego działania:

Roczną ilość wyprodukowanej energii (z inwertera – pkt. 4) sumujemy z roczną ilością energii pobraną z sieci elektroenergetycznej (licznik TAURON). Od sumy odejmujemy ilość oddanej energii do sieci elektroenergetycznej (licznik TAURON).

W pkt. 6 „Efekt ekologiczny został osiągnięty poprzez produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE” wpisujemy wartość z pkt. 4  w „MWhe/rok”.

W przypadku awarii inwertera, w wyniku której zajdzie konieczność jego wymiany, należy odczytać dane wskazujące na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

DOKUMENTY: