Hejnał

W związku z przygotowaniami do obchodów 700-lecia Łazisk władze miasta w dniu 13 lipca 1983 roku powołały Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu. Przewodniczącym Komitetu został wybrany mgr Józef Urbaniec. Z inicjatywy zespołu ds. imprez tegoż komitetu, który działał pod przewodnictwem Józefa Graniecznego, ogłoszono konkurs na Hejnał Miasta.

Z nadesłanych prac wybrano hejnał oparty na motywach śląskiej melodii ludowej, opracowany przez Czesława Grabowskiego, w owym czasie dyrygenta Filharmonii Górniczej w Zabrzu i wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach.

Prawykonanie hejnału odbyło się w dniu 29 maja 1987r. o godzinie 10.00, w drugim dniu obchodów Jubileuszu na stadionie miejskim w czasie imprezy „Barwy Młodości” wykonawcą hejnału była grupa muzyków z Orkiestry Dętej KWK „Bolesław Śmiały” pod dyrekcją Jana Plisza. Grupa ta nagrała też w/w hejnał na taśmie magnetofonowej.

Nagranie było odtwarzane z wieży ratusza miejskiego. Również tym hejnałem rozpoczynały się wszystkie kolejne imprezy, które odbywały się w ramach obchodów 700-lecia.

Hejnał z wieży ratusza był odtwarzany codziennie w południe przez kolejne 2-3 lata tj. do czasu awarii urządzenia odtwarzającego, które było niestety urządzeniem dość prymitywnym. Później gdy w latach 90. ubiegłego wieku rozpoczęły się przemiany społeczno-polityczne w naszym kraju, w mieście były ważniejsze sprawy do załatwienia, więc zapomniano o popsutym urządzeniu i zaprzestano nadawania hejnału z wieży ratusza.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że imprezy jubileuszowe z okazji 700-lecia dały początek przeniesionym później na miesiąc czerwiec corocznym obchodom Świętojańskich Dni Łazisk organizowanych na pamiątkę wydarzeń w dniu Św. Jana Chrzciciela tj. 24 czerwca 1738 roku.

W 2014 roku zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk przypomniał władzom samorządowym miasta, że miasto posiada hejnał i warto by zakupić nowe urządzenie odtwarzające, by nadawać hejnał z wieży ratusza.

Równocześnie zarząd TPŁ zobowiązał się zlecić elektroniczne opracowanie hejnału i przekazać go władzom miasta do odtwarzania. Władze samorządowe zaakceptowały tę propozycję i w dniu 25 czerwca 2004 roku w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk znów w wieży ratusza zabrzmiał o godzinie 12.00 Hejnał Miasta.

Dla łaziszczan, którzy znajdowali się wówczas w okolicach ratusza, było to miłe i wzruszające przeżycie, a dla członków TPŁ dowód, że sprawa była warta zachodu. Od tego czasu hejnał można usłyszeć codziennie w południe gdy to odgrywany jest z wieży ratusza.

Zarząd TPŁ postanowił też wydać płytę CD z hejnałem, którą elektronicznie opracował Tadeusz Wita. Do płyty dołączony został rys historyczny naszego hejnału.

Płyty przekazano za akceptacją władz samorządowych do Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Domu Kultury, Klubów Sportowych, Izby Regionalnej i szkól z prośbą o odtwarzanie hejnału na imprezach i uroczystościach miejskich organizowanych przez te jednostki.

Celem takiego działania niech będzie oswajanie się mieszkańców z naszym hejnałem, zaś gościom przebywającym w naszym mieście pragniemy uświadomić, że nasza mała ojczyzna, chociaż jest to miasto nieduże, też ma swoje tradycje, które należy przekazywać z pokolenia na pokolenie.

Materiał pochodzi z rysu historycznego dołączonego do płyty z Hejnałem Miasta – zebrał i opracował Józef Mieczysław Granieczny, a nad poprawnością języka czuwała Maria Palka.

Hejnału Miasta można posłuchać również tutaj