Maluch+ 2021

Plakat

 

Plakat Maluch + 2021

Plakat

Opis zadania: projekt rozumiany jest jako zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych przy ul. Miodowej 11 w Łaziskach Górnych.