Ważne telefony Akcji Zima

 „Akcja Zima” – wykonawcą tego zadania dla dróg gminnych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

Dyspozytor Akcji Zima – drogi gminne:

tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

fax. 32 224 14 20

tel. kom. 603 196 999

Powiatowy Zarząd Dróg – drogi powiatowe:

tel. 32 224 44 99, 512 294 375 (interwencyjny) oraz 577 621 212 (wykonawcy)

GDDKiA – drogi krajowe – DK 81 (siedziba Mikołów –Mokre):

32 224 13 13, 32 259 67 06 (GDDKiA Katowice)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

tel. 32 326 04 30, 798-717-178

wielkość czcionki