Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Zarząd zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

siedziba – ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

poczta – ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 99 108 (lub 104), fax: +48 (32) 77 99 174

strategia@slaskie.pl

z dopiskiem Konsultacje „Śląskie 2030”

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi można przekazywać do 27 lipca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl.

wielkość czcionki