Konkurs dla organizacji pozarządowych pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wraz z Radą ds. Rodziny ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej 10 minutowej prezentacji — filmu, slajdów przedstawiającej różnorodne i najfajniejsze akcje podjęte na rzecz rodziny z ostatniego okresu działania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rodziny.

Prace należy zgłaszać do 17 września 2021 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub przysłanie prac w terminie na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 40.032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 kompletu dokumentów, które są wskazane w Regulaminie Konkursu z dopiskiem „Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku. Wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób — do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz wycieczka po Kanale Gliwickim.

wielkość czcionki