Informacje ogólnopolskie / Загальнодержавна інформація

Obywatele Ukrainy, którzy chcą uzyskać pomoc i wszelkie pomocne informacje dotyczące pobytu na terenie Polski mają do dyspozycji specjalną infolinię, na którą mogą dzwonić zaraz po przyjeździe do naszego kraju. Są do dyspozycji dwa numery telefonów 800 100 990 (infolinia dla cudzoziemców wjeżdżających na Podkarpacie) lub dedykowany numer dla uchodźców +48 47 721 75 75.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

#PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej

Polski dom dla Ukrainy / Польський дім для України

 

Громадяни України, які хочуть отримати допомогу та будь-яку корисну інформацію про своє перебування в Польщі, мають у своєму розпорядженні спеціальну гарячу лінію, на яку вони можуть зателефонувати відразу після прибуття в нашу країну. Доступні два телефонні номери: 800 100 990 (телефон довідки для іноземців, які в’їжджають на Підкарпаття) або спеціальний номер для біженців +48 47 721 75 75.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації

Інформація для біженців з України

#PomagamUkrainie – координація гуманітарної допомоги

Польський дім для України / Польський дім для України

 

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków
telefon: +48 12 429 60 66, +48 12 429 45 22, +48 669 352 962
e-mail:gc_plk@mfa.gov.ua

Konsulat Generalny Ukrainy w Warszawie
ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa
telefon: +48 22 621 39 79, +48 698 976 373, +48 698 976 335, +48 694 395 652, +48 664 302 194, +48 664 302 207, +48 698 608 837 e-mail:consul_pl@mfa.gov.ua

Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu
plac Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wrocław
telefon: +48 71 712 76 00
e-mail:gc_plk@mfa.gov.ua

Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin
telefon: +48 81 531 88 89, +48 784 138 555
e-mail:gc_pll@mfa.gov.ua

Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku
ul. Bernarda Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk
tеlefon: +48 58 34 606 90, +48 607 654 333
e-mail:gc_plg@mfa.gov.ua

Генеральне консульство України в Кракові
Алея Пулковніка Владислава Беліни-Пражмовскєго 4, 31-514 Краків
(aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków)
Телефон: +48 12 429 60 66, +48 12 429 45 22, +48 669 352 962
e-mail:gc_plk@mfa.gov.ua

 

Генеральне консульство України у Варшаві
вул. Антоні Малчевскєго 17, 02-617 Варшава
(ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa)
Телефон: +48 22 621 39 79, +48 698 976 373, +48 698 976 335, +48 694 395 652, +48 664 302 194, +48 664 302 207, +48 698 608 837
e-mail:consul_pl@mfa.gov.ua

Генеральне консульство України у Вроцлаві
Площа Біскупа Нанкєра 7, 50-140 Вроцлав
(plac Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wrocław)
телефон: +48 71 712 76 00
e-mail:gc_plk@mfa.gov.ua

Генеральне консульство України у Любліні
вул. 3 Мая 14, 20-078 Люблін
(ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin)
Телефон: +48 81 531 88 89, +48 784 138 555
e-mail:gc_pll@mfa.gov.ua

Генеральне консульство України у Гданську
вул. Бернарда Хшановскєго 60a, 80-278 Гданськ
(ul.Bernarda Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk)
Телефон: +48 58 34 606 90, +48 607 654 333
e-mail:gc_plg@mfa.gov.ua