Informacje na temat projektu “Model rehabilitacja kompleksowa”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie rozpoczął nabór do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”. Jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Ośrodkiem Rehabilitacji Kompleksowej dla mieszkańców województwa śląskiego jest Sanatorium Uzdrowiskowe Róża w Ustroniu.

Rehabilitacja kompleksowa realizowana jest równolegle w trzech modułach:

  • moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
  • moduł II psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  • moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Oferta jest dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód

Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w ośrodku są bezpłatne.

  • Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy; minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące.
  • Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji)i niestacjonarny (20 osób).
  • Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-7 godzin/uczestnika.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10/8, tel. 32 493-21-20.

wielkość czcionki