Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Zgodnie z art.97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz.65

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

              Informuje o zamiarze podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  położonej w Łaziskach Górnych, w rejestrze ewidencji gruntów oznaczona jako działka 280/25 o pow.388m2,zapisana w księdze wieczystej nr KA1M/00000319/3.

Podział ma na celu regulację stanu prawnego działek zajętych pod drogi: powiatową i krajową.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, mogą zgłaszać się do Urzędu miejskiego Łaziska Górne, Wydział Mienia Komunalnego ul.Energetyków 5, pok. Nr 6, w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału w/w nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta, stronach internetowych urzędu miasta, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

wielkość czcionki