Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców – ul.Św. Jana Pawła II 1 B lokal mieszkalny nr 26

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU

 1. Św. Jana Pawła II 1 B lokal mieszkalny nr 26
 • Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Św. Jana Pawła II 1B w Łaziskach Górnych zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem 1014/5 o powierzchni 0,1477 ha (karta mapy 3). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1200,30 m2. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje oraz trzy klatki schodowe, w których znajduje się łącznie 27 lokali mieszkalnych;
 • Dla nieruchomości numer 1014/5 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00056949/4. Działy III i IV księgi nie zawierają wpisów.
 • Lokal mieszkalny numer 26 będący przedmiotem wykazu nie posiada urządzonej księgi wieczystej;
 • Powierzchnia użytkowa lokalu 40,66 m2;
 • Wartość lokalu mieszkalnego wynosi 130 356,00 zł w tym wartość ułamkowej części prawa własności gruntu wynosi 10 434,00 zł;
 • Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji) i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,33 m2. Lokal posiada instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania;
 • Przedmiotowy lokal mieszkalny jest własnością Gminy Łaziska Górne. Z własnością lokalu związany jest udział 0,0338
  w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu.
 • Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo
  w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Termin wywieszenia wykazu: 03 do 24 grudnia 2021 roku.

wielkość czcionki