Informacja o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał informację o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zagrożenie: Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 13.10.2022 r., 20.11.2022 r., 20.11.2022 r., 23.11.2022 r.(data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji w Rybniku (111 μg/m3), Częstochowie stacja komunikacyjna (125 μg/m3), Zabrzu (105 μg/m3), Raciborzu (98 μg/m3); wartość w nawiasie dotyczy maksymalnego stężenia spośród 36 dni z przekroczeniami 24godzinnych stężeń pyłu zawieszonego.
Obszar przekroczenia:

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie Zdrój, powiat miasto Częstochowa (w rejonie dróg), powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat raciborski.

Ludność narażona
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: 1 285 367 osób.

Przyczyny:  Emisja z sektora bytowokomunalnego, szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.