Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, czyli w skrócie Urząd,
znajduje się przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych.

To jest główny budynek Urzędu.
W tym budynku pracują burmistrz i urzędnicy.

Burmistrz jest szefem Urzędu.
Burmistrzem Łazisk Górnych jest Aleksander Wyra.

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i inni pracownicy urzędu.

Czym zajmuje się urząd?

W Urzędzie możesz:

 • zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zapłacić lokalne podatki, w tym podatek od nieruchomości
  czyli gruntów, budynków, budowli, ich części na przykład mieszkań,
 • zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski,
  wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
 • prowadzi spis ludności w mieście,
 • prowadzi spis firm, które są w mieście,
 • zarządza miastem w trudnych sytuacjach,
  na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się budżetem,
 • ustala jakie będą lokalne podatki,
 • ustala jakie będą lokalne opłaty,
 • planuje przestrzeń w mieście,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne miastu budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
 • dba o przyrodę i zieleń w mieście,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z miasta,
 • pilnuje i dba o czystość i porządek,
 • dba o zabytki,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt z pracownikami Urzędu:

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.00.
  W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty.

To są godziny pracy Urzędu.
Wtedy możesz przyjść lub zadzwonić do Urzędu.

Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie?

Możesz napisać pismo i wysłać na adres:

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

Możesz napisać pismo i przynieść do Kancelarii.

Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty.
W Kancelarii możesz zapytać, gdzie załatwisz Twoją sprawę.
Kancelaria jest na parterze przy wejściu głównym.
Kancelaria jest otwarta w godzinach pracy Urzędu.

Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: burmistrz@laziska.pl.

Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
Poczta elektroniczna to poczta,
z której możesz korzystać w komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.

Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.
Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.

Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl.
Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: /s0ylj5y53x/skrytka

Możesz wysłać faks pod numer 32 324 80 06

Możesz zadzwonić na numer 32 324 80 00.

Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu
i spotkać się z pracownikiem.

Jak trafisz do Urzędu?

Możesz przyjechać do nas autobusem:

Obok Urzędu znajdują się 3 przystanki autobusowe.
Nazwa stacji to Łaziska Górne Ratusz.
Na przystankach stają autobusy o numerach 2969294525655
Na przystankach stają też autobusy o literach MŁN.

Możesz przyjechać do nas samochodem:

Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.
Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością.
Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak.
Na znaku są litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością.
Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski.

Czy Urząd jest dostosowany
dla osób z niepełnosprawnością?

Budynek Urzędu jest częściowo dostępny.
Opis budynku znajdziesz w deklaracji dostępności.

Informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR.pdf