Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca punktu kasowego w budynku Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że od dnia 01 grudnia 2019r. nie będzie punktu kasowego w budynku Urzędu Skarbowego.

Miejscem prowadzenia punktu kasowego będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy, ul. Krakowska 29 w Mikołowie.

wielkość czcionki