Informacja na temat Nagrody Burmistrza Miasta Łaziska Górne dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustanowienia nagród Burmistrza Miasta Łaziska Górne dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej można składać do dnia 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowe zasady przyznania nagrody określa Regulamin nagród Burmistrza Miasta Łaziska Górne za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/401/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 14 grudnia 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl) Strona główna – Informacje – Strefa mieszkańca -Druki i karty informacyjne -Nagrody, wyróżnienia, dotacje, stypendia-Nagrody Burmistrza za wyniki sportowe . Link

wielkość czcionki