Informacja na temat jakości powietrza – 8 listopada 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
07.11.2018 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 102%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 92%, Tychach o 70%, Gliwicach o 58%, Lublińcu o 48%, Dąbrowie Górniczej o 36%, Katowicach o 28%, Zabrzu o 24%, Sosnowcu o 8%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

08.11.2018 r.

(czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.


PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

08.11.2018 r.

(czwartek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w Częstochowie, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej i w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; natomiast na obszarze północnym jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
09.11.2018 r.

(piątek)

ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze centralnym, rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie dostateczna, na pozostałym obszarze województwa śląskiego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki