Informacja na temat jakości powietrza – 4 grudnia 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
03.12.2018 r.

(poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
04.12.2018 r.

(wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

04.12.2018 r.

(wtorek)

jakość powietrza na obszarze północnym i w Częstochowie będzie bardzo dobra, warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra;
05.12.2018 r.

(środa)

jakość powietrza na obszarze rybnicko-pszczyńskim, w dolinach beskidzkich i w Bielsku-Białej ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego, jakość powietrza będzie dobra, warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki