Informacja na temat jakości powietrza – 28 września 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
27.09.2018 r. (czwartek) nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
28.09.2018 r. (piątek godz. nocne i poranne) nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

28.09.2018 r. (piątek) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
29.09.2018 r. (sobota) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra, jedynie w dolinach beskidzkich będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
30.09.2018 r. (niedziela) jakość powietrza na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich będzie umiarkowana; w pozostałej części województwa będzie dobra .

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki