Informacja na temat jakości powietrza – 26 lipca

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
24.07.2018 r. (wtorek) wystąpiły przekroczenia ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Dąbrowie Górniczej o 19%, Cieszynie o 18%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 17%, Wodzisławiu Śląskim o 13%, Częstochowie o 12%, Bielsku-Białej o 10%, Zabrzu o 9%, Katowicach o 6%, Rybniku o 5%; Ustroniu; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).
25.07.2018 r. (środa) godz. nocne i poranne nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.
PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
(w oparciu o indeks jakości powietrza) *
przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych
25.07.2018 r. (środa) na obszarze północnym ze względu na poziom ozonu, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
26.07.2018 r. (czwartek) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra.
* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki