Informacja na temat jakości powietrza – 24.07.2018

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

23.07.2018 r. (poniedziałek) wystąpiły przekroczenia ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 2%, Dąbrowie Górniczej o 2%, Wodzisławiu Śląskim o 2%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 2%; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

24.07.2018 r. (wtorek) godz. nocne i poranne    nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

24.07.2018 r. (wtorek) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

25.07.2018 r. (środa) na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej ze względu na poziom ozonu, jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki