Informacja na temat jakości powietrza 23 stycznia 2019

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
22.01.2019 r.

(wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 324%, Żywcu o 314%, Gliwicach o 312%, Rybniku o 312%, Zabrzu o 264%, Lublińcu o 252%, Bielsku-Białej o 242%, Tychach o 218%, Cieszynie o 200%, Katowicach o 176% , Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 172%, Dąbrowie Górniczej o 156%, Sosnowcu o 154%, Częstochowie o 144%, Złotym Potoku gm. , Janów (stacja tła regionalnego) o 88%, Ustroniu o 78%.

 

Na stacjach w Rybniku, Żywcu, Wodzisławiu Śląskim i Gliwicach średnie dobowe stężenia pyłu PM10 były wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania. (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings)

 

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

23.01.2019 r. (środa) godz. nocne i poranne nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

23.01.2019 r. (środa) jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna, należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w części północnej województwa lokalnie umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim jakość powietrza będzie zła, osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
24.01.2019 r. (czwartek) jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; w części środkowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna; w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim jakość powietrza lokalnie będzie zła.

* Mapki z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

23.01.2019 r. w Aglomeracji Górnośląskiej, Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, w Bielsku-Białej, w powiecie bielskim, cieszyńskim, gliwickim, mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, żywieckim prognozowane maksymalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, w powiatach cieszyńskim, bielskim, raciborskim i żywieckim mogą przekraczać poziom 200 μg/m3.

24.01.2019 r. w powiecie cieszyńskim, raciborskim i żywieckim prognozowane maksymalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, a nawet poziom 200 μg/m3.

wielkość czcionki