Informacja na temat jakości powietrza 21 grudnia 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
20.12.2018 r.

(czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 88%, Wodzisławiu Śląskim o 82%, Dąbrowie Górniczej o 74%, Gliwicach o  74%, Zabrzu o 64%, Sosnowcu o 42%, Tychach o 42%, Lublińcu o 40%, Katowicach o 34%, Częstochowie o  30%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 12%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

21.12.2018 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

21.12.2018 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej będzie bardzo dobra, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
22.12.2018 r.

(sobota)

na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie dobra; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie bardzo dobra.
23.12.2018

(niedziela)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra, a lokalnie bardzo dobra.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki