Informacja na temat jakości powietrza 20 listopada 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
19.11.2018 r.

(poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 40%, Bielsku-Białej o 18%, Wodzisławiu Śląskim o 12%, Gliwicach o 10%, Ustroniu o 8%, Rybniku o 4%, Lublińcu o 2%,

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

20.11.2018 r.

(wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

20.11.2018 r.

(wtorek)

jakość powietrza w województwie śląskim będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń,
21.11.2018 r.

(środa)

jakość powietrza na obszarze północnym, w Częstochowie, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej będzie dobra, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki