Informacja na temat jakości powietrza – 19 listopada 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
18.11.2018 r.

(niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 100%, Wodzisławiu Śląskim o 100%, Żywcu o 86%, Ustroniu o 68%, Bielsku-Białej o 60%, Rybniku o 54%, Tychach o 34%, Zabrzu o 32%, Dąbrowie Górniczej o 30%, Lublińcu o 30%, Gliwicach o 26%, Katowicach o 26%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 18%, Sosnowcu o 6%,

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.11.2018 r.

(poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

19.11.2018 r.

(poniedziałek)

jakość powietrza na obszarze północnym, w Częstochowie i na obszarze centralnym będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej i w dolinach beskidzkich ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
20.11.2018 r.

(wtorek)

jakość powietrza na obszarze północnym, w Częstochowie, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej i w dolinach beskidzkich będzie dobra, na obszarze rybnicko-pszczyńskim ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

wielkość czcionki