Informacja na temat jakości powietrza 18 – 20 stycznia 2019

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 

17.01.2019 r.

(czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
18.01.2019 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza)przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

18.01.2019 r.

(piątek)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w rejonie Częstochowy, Żywca i w części centralnej ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
19.01.2019 r.

(sobota)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w rejonie Częstochowy, w części centralnej, zachodniej, w rejonie Bielska-Białej, Cieszyna i w dolinach beskidzkich ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana.
20.01.2019

(niedziela)

jakość powietrza dla stężeń średniodobowych w części północnej województwa będzie ze względu na poziom pyłu zawieszonego umiarkowana; w części zachodniej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w rejonie Cieszyna i Bielska-Białej, w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna.
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.
Zaleca się ograniczenie stosowania kominków oraz korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.
wielkość czcionki