Informacja dotycząca spotkania w MDK w dniu 19.08.2019r.

Informujemy, że Urząd Miejski w Łaziskach Górnych prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski nie jest organizatorem spotkania w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych w dniu 19.08.2019r. o godz. 18:00 i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas tego spotkania.

wielkość czcionki