Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu 4.1.3. Odnawialne źródła energii

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dokonał w dniu 22 maja 2019 roku wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

Na wsparcie projektów dotyczących OZE przeznaczono kwotę 147 mln zł, a łączna wartość rekomendowanych do dofinansowania projektów opiewała na 750 mln zł.

Finalnie na 107 rekomendowanych do dofinansowania wybrano 4. Niestety w tej grupie nie znalazło się Miasto Łaziska Górne, które uplasowało się na wysokim 12 miejscu listy.

Zakończenie powyższego konkursu nie wyczerpuje możliwości Miasta w kwestii dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, gdyż w styczniu 2019 roku złożyliśmy kolejny wniosek dotyczący dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w trybie tak zwanych ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Rozstrzygnięcie tego konkursu przewidywane jest na sierpień bieżącego roku. W związku z powyższym nadal obowiązujące dla Państwa są zapisy regulaminu dotyczące projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”, a tym samym możliwość otrzymania dofinansowania.

Przypominamy również, że nabór deklaracji na listę rezerwową odbywa się w trybie ciągłym.

wielkość czcionki