Informacja dotycząca projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne” został wybrany do dofinansowania ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W chwili obecnej przystępujemy do procedury podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o konieczności kontaktu z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych po zakończeniu procedur formalnych.

wielkość czcionki