Informacja dotycząca funkcjonowania targowisk

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
dotycząca funkcjonowania targowisk

Targowiska mogą działać przy uwzględnieniu następujących zasad tj. obiekty mieszczące się na wspomnianych targowiskach mogą funkcjonować w trybie dotychczasowym z ograniczeniami określonymi w §6 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r, poz. 491). Jednocześnie konieczne stosowanie jest wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego m.in. zabezpieczenie osób znajdujących się w strefie targowiska poprzez ograniczenie kontaktów bezpośrednich – zachowanie należytej odległości 2 metry, stosowanie środków dezynfekujących, unikanie przebywania ludzi w skupiskach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

wielkość czcionki