Informacja dotycząca dodatku węglowego

22 lipca 2022 Sejm przyjął Ustawę o dodatku węglowym. Przewiduje ona wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ustawa trafiła do Senatu, gdzie nadal prowadzone są prace legislacyjne i na ten moment nie posiadamy żadnych dodatkowych informacji.
Po wejściu w życie ustawy poinformujemy Państwa o sposobie i miejscu składania wniosków o dodatek węglowy, poprzez naszą stronę www.laziska.pl, Facebooka oraz Gazetę Łaziską.