Informacja dot. funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego przy ul. Energetyków 5

Informujemy, że w  piątek 22 maja 2020 r. wydziały Urzędu Miejskiego pracujące przy ul. Energetyków 5 nie będą obsługiwać  bezpośrednio petentów.

W razie konieczności prosimy o skorzystanie z kontaktu telefonicznego: 32 324 80 00.

wielkość czcionki