Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – stan prac w Parlamencie Europejskim

Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI), 6 lipca opowiedziała się za powołaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma służyć wsparciu finansowemu regionów najbardziej dotkniętych transformacją energetyczną.

Komisja poparła utworzenie Funduszu przy 27 głosach za, 7 przeciw i 8 wstrzymujących się. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – ma zostać przeznaczony na wsparcie tych regionów, których gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne do tej pory oparte są o eksploatację kopalnych źródeł energii. Śląsk może być jednym z beneficjentów tego Funduszu.

Europosłowie opowiedzieli się m. in. za zaproponowaną przeze mnie w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) możliwością finansowania z Funduszu inwestycji gazowych. To kluczowe nie tylko dla obniżania emisji CO2 (gaz jest do 60% mniej emisyjny niż węgiel), ale też dla skutecznej walki ze smogiem czy zjawiskiem tzw. ubóstwa energetycznego – poinformował Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca FST w komisji ITRE – Mocno podkreślamy rolę samorządów lokalnych i regionalnych w procesie przygotowywania i wdrażania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.
Komisja Rozwoju Regionalnego poparła radykalne zwiększenie budżetu FST – do kwoty ponad 58 mld euro na lata 2021-2027 (25,35 mld euro w ramach nowego 7-letniego budżetu UE + 32,8 mld euro w ramach Funduszu Odbudowy). Aż do 85% kosztów kwalifikowalnych danego projektu będzie mogło być pokrywane z Funduszu.
Rozszerzona została także lista działań, które będą mogły liczyć na wsparcie z FST, m. in. inwestycje w: niskoemisyjne systemy ciepłownicze, ekologiczny transport, infrastrukturę społeczną oraz w edukację i kulturę – w tym ochronę dziedzictwa górniczego.
wielkość czcionki