Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie o naborze wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL).

Informujemy, że w dniu 05 stycznia 2018 roku zakończył się nabór podstawowy deklaracji. Wszystkie osoby, które złożą deklaracje po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informujemy, że z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj2019 r.
Szczegółowe informacje pod adresem https://bit.ly/2H7mUCE

Dokumenty do pobrania:

1. Pełnomocnictwo
2.Deklaracja udziału w projekcie 
3.Regulamin
4. Potwierdzenie woli uczestnictwa w projekcie
5. Zarządzenie

wielkość czcionki