Fotowoltaika

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od mieszkańców miasta, uczestników projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”, dotyczących firm oferujących możliwość skorzystania z usługi zakupu i  montażu instalacji fotowoltaicznych i powołujących się na współpracę z Miastem informujemy, że Miasto Łaziska Górne nie uczestniczy w wyborze firm oferujących tego typu usługi i wybór ten jest indywidualną sprawą każdego mieszkańca.

Powoływanie się na Urząd Miejski w Łaziskach Górnych w tym zakresie jest nieuprawnione.

 

Do pobrania:

ETAP WNIOSKOWANIE:
Pełnomocnictwo
Deklaracja udziału w projekcie 

ETAP REALIZACJA:
Potwierdzenie woli uczestnictwa w projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dobrze mocy instalacji

DOKUMENTY:
Regulamin
Zarządzenie w sprawie naboru wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym
Prezentacja
Wzór Certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

wielkość czcionki