Fotowoltaika

Miasto w kwestii dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych złożyło w styczniu 2019 roku  kolejny wniosek dotyczący dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w trybie tak zwanych ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Rozstrzygnięcie tego konkursu przewidywane jest na sierpień bieżącego roku. W związku z powyższym nadal obowiązujące są zapisy regulaminu dotyczące projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”, a tym samym możliwość otrzymania dofinansowania.
Nabór deklaracji na listę rezerwową odbywa się w trybie ciągłym.

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z sierpnia 2019 r. na wrzesień 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Dokumenty do pobrania:

1. Pełnomocnictwo
2.Deklaracja udziału w projekcie 
3.Regulamin
4. Potwierdzenie woli uczestnictwa w projekcie
5. Zarządzenie

wielkość czcionki