Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie o naborze wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL).

Informujemy, że w dniu 05 stycznia 2018 roku zakończył się nabór podstawowy deklaracji. Wszystkie osoby, które złożą deklaracje po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że zmienił się termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2019 r. na marzec 2019r.
Szczegółowe informacje pod adresem https://bit.ly/2H7mUCE

Dokumenty do pobrania:

1. Pełnomocnictwo
2.Deklaracja udziału w projekcie 
3.Regulamin
4. Potwierdzenie woli uczestnictwa w projekcie
5. Zarządzenie

wielkość czcionki