Fotowoltaika dla mieszkańców – zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z września 2019 r. na październik 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

wielkość czcionki