Działania Miasta Łaziska Górne

Burmistrz Łazisk Górnych Aleksander Wyra.Najważniejszą sprawą z perspektywy przyszłości i rozwoju naszego Miasta w tym roku jest kwestia przebiegu tras kolei szybkich prędkości (do CPK). W grudniu 2021r. otrzymaliśmy od Firmy Egis Poland Sp. z o.o, która realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa, propozycje wariantów przebiegów planowanej linii kolejowej przez teren Łazisk Górnych. W przypadku naszego miasta nie tylko nie możemy zaakceptować, ale i w żadnym wypadku dopuścić do realizacji tego przedsięwzięcia, gdyż stoi ono w sprzeczności z interesem Miasta, stanowiąc zagrożenie dla jego wspólnoty jako całości, ale też prywatnej własności łaziszczan. Jak już to wielokrotnie podkreślałem realizacja proponowanego wariantu niebieskiego lub  żółtego niesie za sobą wiele zagrożeń, w tym te najbardziej dotkliwe: podzielenie miasta na pół, odcięcie Łazisk Górnych od Łazisk Średnich i Dolnych, a także konieczność wywłaszczenia dziesiątków osób. Przypomnijmy, że korytarz dla planowanej inwestycji ma mieć szerokość co najmniej 100 metrów, co pokazuje skalę wyburzenia, wywłaszczenia i utraconych domów, likwidacji istniejących dróg, terenów zielonych, miejsc pracy, terenów inwestycyjnych, przejęcia gruntów. Nie widzimy jakichkolwiek korzyści płynących z realizacji tej inwestycji. Pociągi po prostu przez miasto tylko przejadą, przy czym dodać też należy, że jadący z prędkością 250 km/h pociąg powoduje duży hałas.

  1. Stanowisko Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz gmin Powiatu Mikołowskiego z dnia 11 marca 2021r.
  2. Pismo Powiatu Mikołowskiego oraz gmin Powiatu Mikołowskiego z dnia 20 maja 2021r. skierowane do Pełnomocnika ds. CPK p. Marcina Horały wraz z korespondencją.
  3. Stanowisko Miasta Łaziska Górne w sprawie ustawy CPK z dnia 26.08.2021r.
  4. Protest władz samorządowych oraz Rady Miejskiej Miasta Łaziska Górne w sprawie projektów tras kolejowych z dnia 24.11.2021r.
  5. Uchwała z dnia 01.02.2022r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych wobec planów CPK w zakresie przebiegu proponowanych wariantów tras linii kolejowej nr 170 
  6. Stanowisko powiatu mikołowskiego dotyczące CPK z dnia 4 marca 2022r. wraz z mapą.
  7. Wystąpienie w wysłuchaniu publicznym w sprawie wywłaszczeń i przymusowych wysiedleń pod inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (4 sierpnia 2022r.)