Zasady poprawnego segregowania śmieci

MATERIAŁY PAPIEROWE

NALEŻY WRZUCAĆ:
 gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 papierowe torby i worki,
 papier szkolny, biurowy,
 kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.


NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
 tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle,
margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy napojach),
 kalki; papieru termicznego i faksowego, tapet,
 odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).

TWORZYWA SZTUCZNE

NALEŻY WRZUCAĆ:
 puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 plastikowe zakrętki,
 folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 puszki po napojach, konserwach,
 kartony po mleku i sokach,
 drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
 styropianu,
 gumy,
 butelek z jakąkolwiek zawartością,
 puszek po farbach lub baterii,
 opakowań po aerozolach, lekach,
 opakowań po środkach chwasto lub owadobójczych,
 sprzętu AGD.

SZKŁO

NALEŻY WRZUCAĆ:
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 szklane opakowania po kosmetykach.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
 porcelany i ceramiki, doniczek,
 żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,izolatorów,
 szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
 fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych,
 luster, szyb samochodowych.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

NALEŻY WRZUCAĆ:

  • resztki jedzenia
  • obierki
  • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym

 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

  • trawy, gałęzi, liści
  • płynów
  • odchodów zwierzęcych
  • roślin i owoców zaatakowanych różnymi chorobami
  • materiałów sprzężonych (pieluch jednorazowych, kartony po mleku).

Informacja dotycząca obowiązku wrzucania popiołu do osobnego pojemnika.

UWAGA!

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, o których mowa powyżej, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. trawa, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory.

Trawę można dostarczyć we własnym zakresie do punktu przy ul. Łazy lub kompostować w przydomowym kompostowniku.

Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie łaziskich aptek.

Zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenach szkół, obiektów użyteczności publicznej i centrów handlowych.

Utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy. Każdy mieszkaniec może tam dostarczyć we własnym zakresie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych, zużyte opony, urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Niezależnie od funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach akcji „wystawka” co najmniej 2 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej są organizowane akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe są odbierane z punktów gromadzenia odpadów (śmietników) na bieżąco.