Zasady poprawnego segregowania śmieci

MATERIAŁY PAPIEROWE

NALEŻY WRZUCAĆ:
 gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 papierowe torby i worki,
 papier szkolny, biurowy,
 kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.


NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
 tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle,
margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy napojach),
 kalki; papieru termicznego i faksowego, tapet,
 odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).

TWORZYWA SZTUCZNE

NALEŻY WRZUCAĆ:
 puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 plastikowe zakrętki,
 folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 puszki po napojach, konserwach,
 kartony po mleku i sokach,
 drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
 styropianu,
 gumy,
 butelek z jakąkolwiek zawartością,
 puszek po farbach lub baterii,
 opakowań po aerozolach, lekach,
 opakowań po środkach chwasto lub owadobójczych,
 sprzętu AGD.

SZKŁO

NALEŻY WRZUCAĆ:
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 szklane opakowania po kosmetykach.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
 porcelany i ceramiki, doniczek,
 żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,izolatorów,
 szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
 fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych,
 luster, szyb samochodowych.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

NALEŻY WRZUCAĆ:

  • resztki jedzenia
  • obierki
  • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym

 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

  • trawy, gałęzi, liści
  • płynów
  • odchodów zwierzęcych
  • roślin i owoców zaatakowanych różnymi chorobami
  • materiałów sprzężonych (pieluch jednorazowych, kartony po mleku).

Informacja dotycząca obowiązku wrzucania popiołu do osobnego pojemnika.

UWAGA!

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, o których mowa powyżej, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. trawa, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory.

Trawę należy umieścić w specjalnych workach, które będzie można odebrać w punkcie selektywnego zbierania odpadów przy ul. Łazy. Napełnione trawą worki należy dostarczyć do punktu przy ul. Łazy we własnym zakresie.

Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie łaziskich aptek.

Zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenach szkół, obiektów użyteczności publicznej i centrów handlowych.

Utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy. Każdy mieszkaniec może tam dostarczyć we własnym zakresie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych, zużyte opony, urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Niezależnie od funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach akcji „wystawka” co najmniej 2 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej są organizowane akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe są odbierane z punktów gromadzenia odpadów (śmietników) na bieżąco.

wielkość czcionki