Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Nazwa planu Tytuł uchwały planu Data uchwały planu Dziennik urzędowy uchwały planu Data dziennika uchwały planu Nr dziennika uchwały planu Łącze URI uchwały planu Łącza URI rysunków planu Łącze URI legend planu Łącze URI dla GML
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne Uchwała nr XXXII/323/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne 25.05.2021
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Łazy, w Łaziskach Górnych Uchwała Nr XXXII/325/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Łazy, w Łaziskach Górnych 25.05.2021 Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego 02.06.2021 Poz. 3903
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne Uchwała Nr XLI/429/22 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne 22.03.2022
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne 26.03.2019 Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego 28.03.2019 Poz. 2481