Informacje nt. odbioru i zagospodarowania odpadów

Informujemy, że w imieniu Miasta Łaziska Górne odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 224 15 50
strona internetowa: www.pgkim-laziska.pl

Prosimy, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik/i lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesję.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej segregujący odpady otrzyma zestaw worków raz w miesiącu. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów selektywnie zebranych, worki do segregacji można otrzymać bezpłatnie w PGKiM w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5.

W Łaziskach Górnych przy ul. Łazy 7A działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć następujące odpady komunalne:

– papier,

– tekturę,

– metale,

– tworzywa sztuczne,

– szkło białe i kolorowe,

– opakowania wielomateriałowe,

– odpady wielkogabarytowe,

– zużyte opony,

– tekstylia,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– bioodpady,

– baterie i akumulatory,

– przeterminowane leki, i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

– odpady remontowo-budowlane tj. niewielkie ilości pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie (roboty niewymagające zgłoszenia budowlanego lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę).

Uwaga! Jeżeli w domu przeprowadzamy remont, który wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, odpadami powstającymi przy jego realizacji powinna zająć się firma, która remont wykonuje, (jako wytwórca odpadów powinna je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami).

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Przywiezione we własnym zakresie odpady przyjmuje nieodpłatnie uprawniony pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy osoba dostarczająca odpady jest mieszkańcem Łazisk Górnych. W związku z tym należy mieć ze sobą dokument, który potwierdza miejsce zamieszkania.

Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Łazy 7A:

od poniedziałku do piątku:
9.00 – 20.00 (od maja do końca października)
9.00 – 17.00 (od listopada do końca kwietnia)
sobota: 9.00 – 17.00 – (cały rok)
niedziela: nieczynne

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy zgłaszać niezwłocznie, nie dłużej jednak niż 3 dni licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości pisemnie, telefonicznie, lub drogą elektroniczną na adres rgok@laziska.pl. Zgłoszenie, które następuje po długim okresie czasu od zaistnienia danego zdarzenia, może być później trudne do zweryfikowania i naprawienia (np. brak odbioru odpadów zgłaszamy w tym samym cyklu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, w którym wystawiony kubeł lub worki z posegregowanymi odpadami nie zostały odebrane).

wielkość czcionki