Formularz deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Łaziska Górne

Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 17.07.2019  roku w związku z Uchwałą nr X/110/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r.

Stawki obowiązujące:

  • segregacja – 16,00 zł/osoba/miesiąc (w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby tworzące 1 gospodarstwo domowe za pierwsze 4 osoby stawka wynosi 16,00 zł, za 5 i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 1,00 zł/osobę/miesiąc).
  • brak segregacji – 30,00 zł/osoba/miesiąc

Formularz deklaracji

wielkość czcionki