Stawka/deklaracja

Na podstawie Uchwały Nr XVII/160/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 12 grudnia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. stawka miesięczna opłaty wynosi 23,00 zł od mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych, w sposób selektywny, w wysokości 46,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc.

Formularz deklaracji

wielkość czcionki