Formularz deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Łaziska Górne

Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 01.01.2016 roku w związku z Uchwałą nr XI/917/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r.

Stawki obowiązujące:

  • segregacja – 16,00 zł/osoba/miesiąc (w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby tworzące 1 gospodarstwo domowe za pierwsze 4 osoby stawka wynosi 16,00 zł, za 5 i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 1,00 zł/osobę/miesiąc).
  • brak segregacji – 30,00 zł/osoba/miesiąc

Formularz deklaracji

wielkość czcionki