Prośba o wypełnienie ankiety


Diagnoza potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych

Grafika z tekstem zaproszenia do wypełnienia ankiety

Mieszkańcy Miasta Łaziska Górne.

Prosimy o elektroniczne wypełnienie ankiety dotyczącej opinii mieszkańców na temat usług społecznych organizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych. Wasz głos będzie podstawą do opracowania diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na kolejne lata. https://www.surveymonkey.com/r/mieszkancylazisk