Program KARTA MIESZKAŃCA ŁAZISK GÓRNYCH został uruchomiony


Zachęcamy do składania wniosków o wydanie Karty Mieszkańca, która upoważnia posiadacza do zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca?

  • osoba zameldowana w mieście Łaziska Górne na pobyt stały,
  • osoba zameldowana w mieście Łaziska Górne na pobyt czasowy, która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Łaziskach Górnych,
  • osoba wykazująca rozliczanie w Łaziskach Górnych podatku dochodowego od osób fizycznych (zamieszkuje w mieście Łaziska Górne bez zameldowania),
  • dzieci (osoby poniżej 18 roku życia) osób uprawnionych – w tym podopieczni – spełniających powyższe wymagania, wspólnie z nimi zamieszkujące do ukończenia 25 lat, z tym, że dzieci powyżej 18 roku życia muszą być uczniami szkół średnich lub studentami.

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca należy wypełnić, a następnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (Plac Ratuszowy 1, 43-170, Łaziska Górne) drogą:

  • pocztową,
  • elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Wniosek będzie również dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych – pokój nr 12.

Wejdź na stronę w celu pozyskania informacji.