OZE 2023 - Odnawialne źródła energii


W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o zmianie regulaminu naboru dotyczącego OZE (dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii) wszelkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie, zostaną udostępnione niezwłocznie po opublikowaniu przez IZ zaktualizowanego regulaminu naboru.