Opieka Stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych.


Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że Miasto Łaziska Górne zawarło porozumienie z gabinetem zewnętrznym, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. 

Przedmiotem porozumienia jest organizacja i sprawowanie opieki zdrowotnej, obejmującej opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne.

Opiekę stomatologiczną sprawuje: "Stomalux" Małgorzata Tyrna z siedzibą 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 5.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 507 199 016.