Nowelizacja ustawy pomocowej obywatelom Ukrainy


W piątek, 7 czerwca br., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców - w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. 

Poniżej udostępniamy numery telefonów infolinii w urzędach wojewódzkich dedykowane dla osób poszukujących zakwaterowania:

WOJEWÓDZTWO  NUMER TELEFONU INFOLINII  GODZINY FUNKCJONOWANIA 

śląskie

32 20 77 101całodobowo

W powiecie mikołowskim wyznaczono miejscowych koordynatorów odpowiedzialnych za wsparcie ludności uchodźczej, w tym organizację miejsc zakwaterowania zbiorowego, są to:

  1. Anna Hetmańska – Krosny 32 3248104
  2. Bartosz Botor – 32 3248156

Treść komunikatu została zamieszczona również na stronie internetowej: www.gov.pl/web/mswia/nowelizacja-ustawy-pomocowej-z-podpisem-prezydenta