22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi


W najbliższą sobotę obchodzić będziemy kolejne eko-święto!

śmieci przeznaczone do recyklingu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 

Święto to już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń ekologicznych.

Dzień Ziemi to międzynarodowy akcent, który ma nam wszystkim przypominać, że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za planetę i codzienne eko-zachowania powinny stać się naszymi nawykami.

Każdy z nas może wnieść swoją cegiełkę w ochronę środowiska np. poprzez segregowanie domowych odpadów. Opiera się ono na gromadzeniu surowców wtórnych w przeznaczonych specjalnie do tego celu kolorowych pojemnikach, czy workach. Co ważne – przy segregacji powinniśmy pamiętać o zgniataniu kartonów, butelek plastikowych, puszek itp. tak posegregowane odpady zajmują o wiele mniej miejsca!

Istotne jest również, aby zastanowić się nad rozsądnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, aby jak najmniej odpadów trafiało na składowiska. Dzień Ziemi został  ustanowiony w celu promowania korzyści jakie niesie ze sobą odzyskiwanie surowców, powtórne ich wykorzystanie i przywrócenie do gospodarki jako cennego surowca.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze gospodarstwa domowe są „prywatnymi fabrykami śmieci”. Dbałość o nasze otoczenie, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, zmiana przyzwyczajeń oraz świadome robienie zakupów powinno stać się codziennością. Łatwiej, bowiem ograniczać ilość powstających odpadów, niż zmagać się z nimi w późniejszym czasie. Powinniśmy unikać nabywania zbędnych przedmiotów, opakowań i rzeczy jednorazowego użytku. Nawet najlepiej opracowane zasady gospodarowania odpadami, nie będą efektywne bez społecznego zaangażowania. Kto bowiem zdaje sobie sprawę z faktu, że szklane opakowania nie ulegają rozkładowi, tworzywa sztuczne potrzebują na to od 500 do 1000 lat, puszki po konserwach aż 10 lat?

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. od 2022 r. realizuje kampanię edukacyjną pn. „TRZY PROSTE ZASADY – ograniczaj, użyj ponownie i odzyskuj odpady”, której podstawowym założeniem jest minimalizowanie wytwarzania odpadów, jako eko-postawa: „Nie wytwarzaj odpadów, ogranicz ich generowanie do minimum”. Bardzo ważne jest wzmocnienie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec środowiska i wpływu na otaczające środowisko wśród lokalnej społeczności, poprzez popularyzację zasady 3R: „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”.   

Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne eko-problemy, podjąć temat dotyczący działań na rzecz poprawy środowiska życia, jednak warto samemu wykonać choć drobny gest i zrealizować postawione sobie eko-wyzwania.