Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze, Łaziska Górne, ul. Energetyków 5, Wydział Ochrony Środowiska, tel. 32 324 80 45 czynny w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30-17.00

wtorek-czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.00

Plakat informacyjny dotyczący gminnego punktu programu "Czyste Powietrze".

W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

  • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
  • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
  • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
  • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
  • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
  • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Informacje o Programie