CPK – konsultacje społeczne

Informacja z 23.08.2022r.

Aktualna mapa wariantów przebiegu trans linii nr 170 na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa:
Do dalszych analiz zostały wybrane cztery warianty:
🟥czerwony
🟦niebieski
🟩 zielony
oraz NOWY wariant 🟫 brązowy
Wariant 🟧/🟨 pomarańczowy/żółty nie pojawia się na aktualnej mapie wariantów t️ras.
Przypominamy, że firma Egis Poland poinformowała, że zgodnie z harmonogramem, wybór wariantu powinien nastąpić w 4 kwartale bieżącego roku.

W dniu 12.08.202r. do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja dotycząca prac geodezyjnych i geologicznych na terenie miasta Łaziska Górne.

Publikujemy treść wiadomości:

W związku z realizacją umowy nr U/13/KRI/00100001/21 na opracowanie Studium technicznoekonomicznośrodowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice  granica państwa  Ostrawa” przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego informujemy, że od sierpnia br do marca 2023 r. na terenie Państwa miasta
będą prowadzone prace geodezyjne związane z pomiarami terenu istniejącego przez przedstawicieli firmy KARO Sp. z o.o. oraz prace geologiczne związane z badaniewarunków gruntowowodnych przez przedstawicieli firmy JafGeotechnika Sp. z o.o. Nadmieniamy, że badania te są prowadzone dla wszystkich wariantów przebiegów trasy analizowanych w ramach trwającego Studium Techniczno  Ekonomiczno  Środowiskowego i nie przesądzają o wyborze wariantu inwestorskiego. Zgodnie z aktualnym harmonogramem wybór ten powinien nastąpić w 4 kwartale bieżącego roku.


Odpowiedzi na pytania od mieszkańców, które pojawiły się w trakcie spotkań informacyjnych

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI I PROJEKTANTAMI CPK

Mapa miasta z naniesionymi propozycji tras linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego - CPK

Informuję, że spotkanie Mieszkańców Miasta Łaziska Górne z projektantami i przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego odbędzie się 31 MARCA 2022 roku o godzinie 17.00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Ogrodowej 50.
Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu i wyrażenia swojego sprzeciwu wobec planowanej na terenie naszego Miasta inwestycji.
Aleksander Wyra
Burmistrz Miasta Łaziska Górne

 

Nagranie ze spotkania mieszkańców z przedstawicielami firmy Egis Poland oraz projektantami CPK :

(prosimy kliknąć w obrazek)

 

Napis SPOTKANIE ONLINE znajduje się na czerwonej belce, na tle którego znajduje się jadący pociąg.

Informacja dotycząca spotkania online ws. kolei dużych prędkości

W dniu 08.02.202r. do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja dotycząca spotkania dla Mieszkańców naszego Miasta z przedstawicielami spółek Egis Poland oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego w formie online we wtorek 15 lutego 2022 roku o godzinie 17.00.

Publikujemy treść wiadomości:


Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do założeń ze spotkania, które miało miejsce w dniu 27.01.2022r. jak i również korespondencji z dnia 30.01.2022r., dotyczących realizacji konsultacji społecznych w okresie pandemicznym COVID19 – STES Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu Budowa linii kolejowej nr 170 na odcinku Katowice – granica państwa – Ostrawa informujemy, że spotkania informacyjne dla mieszkańców zostały wznowione. W załączeniu przekazujemy nowy harmonogram spotkań, z którym można się zapoznać. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu dedykowanym m.in. mieszkańcom Łazisk Górnych oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o upublicznienie informacji o planowanych konsultacjach.Spotkania odbędą się w formie zdalnej przy udziale moderatora, przedstawicieli firmy Egis Poland Sp. z o.o. oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.Poniżej znajduje się link do spotkania:

Spotkanie 15.02.2022 17:00
Łaziska Górne

https://teams.microsoft.com/registration/kDlUwoNg5kW6DjLgmv5Trg,k6bpkD16SU6VRjgRXR4Djg,ZO5TMbR23kS1QmkCWbgp5A,lQ8TVsU520u3YjIB-Lk_pQ,f3bDSZw02EW9zY7d0YOb9Q,JVzwfLjYekq170GzNjV2pQ?mode=read&tenantId=c2543990-6083-45e6-ba0e-32e09afe53ae

(Aby móc dołączyć do spotkania należy uprzednio zarejestrować swoje uczestnictwo.)

Kanał Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC1S9gGhpJUtyJrKtgcqWWIw

Więcej szczegółowych informacji można znajdzie się na stronie Inwestora, w zakładce „dla mieszkańców” dedykowanej prowadzonym konsultacjom dla inwestycji kolejowych: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-linii-kolejowej-nr-170-katowice-granica-panstwa-ostrawa

W dalszym ciągu można zgłaszać uwagi oraz opinie za pośrednictwem ankiety, która znajduje się na stronie oraz bezpośrednio pod podanym adresem.


Organizator zapewnia, że spotkanie w formie zdalnej nie zastąpi konsultacji w formie stacjonarnej, o które Miasto Łaziska Górne zabiegało.

Nieustannie sprzeciwiamy się proponowanym przebiegom tras kolei dużych prędkości przez Łaziska Górne. Inwestycja ta stoi w sprzeczności z interesem Miasta i prowadzi do utraty spójności terytorialnej, likwidacji części terenów zielonych, licznych wyburzeń domów i związaną z tym koniecznością wysiedlenia dla wielu łaziskich rodzin, likwidacji terenów rolnych i inwestycyjnych.

Spotkanie w formie online odbędzie się na platformie MS Teams oraz będzie transmitowane na żywo na platformie Youtube. Organizatorzy zapewniają, że w trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Dołączone do maila pismo firmy Egis Poland.

 

 

Informacja otrzymana od spółki Egis Poland o odwołaniu spotkania konsultacyjnego w sprawie CPK, zaplanowanego na 4 lutego 2022 r.

Z przykrością zawiadamiamy, że zaplanowane na najbliższe tygodnie konsultacje społeczne w sprawie budowy linii kolejowej Katowice – granica państwa – Ostrawa zostają odwołane. Ta trudna decyzja została podyktowana zmieniającą się sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwu – gościom naszych spotkań oraz naszym pracownikom. Zdaniem ekspertów, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w założonym wcześniej terminie jest związane ze zbyt dużym ryzykiem sanitarnym.

Dlatego wrócimy do Państwa w pierwszym możliwym terminie, umożliwiającym bezpieczną organizację spotkań na żywo – i poinformujemy o tym Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Dziękujemy samorządom za pomoc w logistyce i organizacji spotkań, liczymy na Państwa wsparcie za kilka tygodni.

Ponieważ otrzymujemy do Państwa wiele sygnałów związanych z przedstawionymi materiałami, zdecydowaliśmy się zorganizować dodatkowy cykl spotkań informacyjnych online, z mieszkańcami poszczególnych gmin i sołectw.

Spotkania te nie zastępują konsultacji społecznych. Ich organizatorem będzie wykonawca Studium Wykonalności – konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail, JAF Geotechnika oraz Centralny Port Komunikacyjny. Będziemy chcieli wyjaśnić Państwu szczegółowo przebiegi wariantów linii kolejowej Katowice – Ostrawa oraz odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.

Spotkania te będą realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania, niebawem przedstawimy ich szczegółowy harmonogram. O właściwym etapie konsultacji społecznych, realizowanym poprzez spotkania na żywo, będziemy informowali Państwa wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej.

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i do zobaczenia!

 

ANKIETY

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz o wypełnienie ankiety.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

AKTUALIZACJA Z DNIA 4 marca 2022r.:

Przyjmowanie ankiet będzie prawdopodobnie przedłużone z uwagi na planowane spotkania stacjonarne w najbliższym czasie – na ten moment będziemy uwzględniali wszystkie uwagi, które otrzymamy do końca marca.

Ankiety będą ostatecznie zbierane do zakończenia konsultacji stacjonarnych. Proszę oczekiwać aktualizacji informacji na stronie CPK w zakładce dla mieszkańców:

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-linii-kolejowej-nr-170-katowice-granica-panstwa-ostrawa

 

Prosimy o przesyłanie ankiet do 15 marca 2022 r.:

  • drogą elektroniczną na adres konsultacje.stes@egis-poland.com,
  • drogą pocztową zgodnie ze wskazanym adresem Wykonawcy (Egis Poland Sp. z o.o., Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa) z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne – „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” oraz z uwzględnieniem nazwy miejscowości.

Wypełnione ankiety można również dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Urzędu do 4 marca 2022r.

Od dnia 12.01.2022r. istnieje możliwość wypełnienia ankiety online

Ankieta dla mieszkańców do pobrania w wersji pdf

Broszura informacyjna w pliku pdf

Ankieta dotycząca ruchu towarowego

Link do strony internetowej gdzie w najbliższym czasie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące projektowanego odcinka: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych